adidas nmd r1 primeknit og adidas nmd r1 primeknit og release adidas nmd r1 og release date info adidas nmd r1 adidas nmd xr1 og release date adidas nmd xr1 og release date adidas nmd xr1 og adidas nmd r1 primeknit vintage white adidas nmd r1 primeknit og white release date adidas nmd xr1 dropping og colorway adidas nmd og release guide where to buy adidas nmd r1 primeknit og returning where to buy adidas nmd og spring 2017 adidas nmd r1 primeknit og black release date adidas nmd r1 primeknit og black release date adidas nmd r1 primeknit og black returning holiday season adidas nmd r1 primeknit og restock adidas nmd r1 og where to buy adidas to release a white version of the og nmd r1 primeknit adidas nmd r1 primeknit og white release date
adidas yeezy boost 350 triple white adidas yeezy boost 350 v2 triple white official images yeezy boost adidas yeezy boost 350 v2 triple white release date white adidas yeezy boost 350 v2 release date adidas yeezy boost 350 v2 white release date adidas yeezy boost 350 v2 beluga 2 0 new first look adidas yeezy boost 350 v2 black white adidas yeezy boost 350 v2 black white official images adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy 350 boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday 2016 adidas yeezy boost 350 v2 glow in the dark adidas yeezy 350 boost v2 glow in the dark adidas yeezy 350 boost v2 glow in the dark adidas yeezy boost 350 v2 glow in the dark adidas yeezy boost adidas yeezy boost 350 v2 black green release date

Skipulagsskrá

Samþykktir (skipulagsskrá) Kötluseturs ses.

1.gr.

Nafn og heimili
Stofnunin heitir Kötlusetur ses og er sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt lögum nr. 33/1999. Heimili
og varnarþing er að Víkurbraut 28, Vík í Mýrdal.

2. gr.

Tilgangur og markmið
Tilgangur stofnunarinnar er að byggja upp og reka atvinnustarfsemi á sviði náttúruvísinda, land- og ferðamálafræða
og menningarmála í Vík. Þá er markmið félagsins að vinna að rannsóknum á ofangreindum sviðum og gera afrakstur
aðgengilegan almenningi.

3.gr.

Stofnendur og stofnfé
Stofnendur eru Menningarfélag um Brydebúð, Mýrdalshreppur og Háskólafélag Suðurlands.
Heildarstofnfé stofnunarinnar er 66 milljónir króna og er heimilt að hluti þess sé greiddur í öðru en reiðufé:
Menningarfélag um Brydebúð kt. 601196-2049: Húseignin Víkurbraut 28, Brydebúð, með öllum
innanstokksmunum sem tilheyrt hafa menningarfélaginu, fasteignamat 01.01.2010 kr. 21.200.000,
brunabótamat 88.950.000, markaðsverð 01.11.2010 skv. mati löggilts fasteignasala kr. 57.500.000.
Mýrdalshreppur kt. 461283-0399: húseignirnar Víkurbraut 17 og 21, fasteignamat Víkurbrautar 17
01.01.2010 kr. 5.825.000, brunabótamat kr. 20.300.000, markaðsverð 01.11.2010 kr. 7.500.000.
Húseignin Víkurbraut 21 er í mjög lélegu ástandi og er ekki metin til fjár í þessu sambandi.
Háskólafélag Suðurlands kt. 650108-0350: kr. 1.000.000.
Aðilar að Kötlusetri geta orðið stofnanir, félög og fyrirtæki sem í rekstri sínum fást við rannsóknir, fræðslu,
þróun eða annað þekkingarstarf og tveir þriðju hluti stofnenda samþykkir.
Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún
kann að eignast síðar.
Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnendum hennar.

4.gr.

Stjórn stofnunarinnar
Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skal skipuð fimm mönnum og varamönnum þeirra. Skulu þeir tilnefndir
til fjögurra ára í senn. Stjórnin skal tilnefnd af eftirtöldum aðilum; Menningarfélag um Brydebúð tilnefnir
tvo fulltrúa, Háskólafélag Suðurlands einn og Mýrdalshreppur tvo. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir
fyrir hvern stjórnarmann.
Stjórnin skiptir með sér verkum, en kosnir skulu a.m.k. formaður, ritari, sem jafnramt skal vera
varaformaður, og gjaldkeri.
Hlutverk stjórnar er að vinna að markmiðum sjálfseignarstofnunarinnar og sjá um að rekstur hennar sé í
samræmi við markmið og tilgang.
Stjórninni er heimilt að ráða sjálfseignarstofnuninni framkvæmdastjóra og veita honum prókúruumboð.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Halda skal fundargerðarbók um það sem gerist
á stjórnarfundum. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar getur veitt
prókúruumboð fyrir stonfunina.
Stjórnin skal láta gera skýrslu árlega í mars um verkefni og störf á síðasta almanaksári svo og um fyrirhuguð
verkefni. Skýrslu þessa skal afhenda þem sem rétt eiga til að tilnefna stjórnarmenn, svo og öðrum þeim sem
stjórnin telur eðlileegt að hafi aðgang að skýrslunni. Stjórninni er heimilt að skuldbinda stofnunina
fjárhagslega og taka lán fyrir hennar hönd. Eigi má þó veðsetja fasteignir nema til komi samþykki 4/5 hluta
stjórnar.
Samþykktir (skipulagsskrá) Kötluseturs ses.

5. gr.

Reikninar og endurskoðun
Reikningsár sjálfseignarstofnunarinnar er almanaksárið. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda til að
endurskoða ársreikninga og skal þeirri endurskoðun lokið í apríl ár hvert fyrir síðasta starfsár. Senda skal
ársreikninginn áritaðan og samþykktan af stjórn og endurskoðanda til tilnefningaraðila stjórnarmanna svo og
til Ársreikningasrkár sbr. 31. gr. laga nr. 33/1999. Auk ársreiknings skal senda þessum aðilum skýrslu um
hvernig fé stofnunarinnar hefur verið ráðstafað á næstliðnu ári.

6. gr.

Tekjur og afkoma stofnunarinnar
Tekjur sjálfseignarstofnunarinnar eru vegna starfsemi sem rekin verður í fasteignum stofnunarinnar, svo og
framlög frá ríki eða stofnunum þess, sveitarfélögum, félagasamtökum og einstaklingum.
Hagnaði sem verður af starfsemi stofnunarinnar skal valið til þeirra verkefna er greinir í 2. gr. samþykkta
þessara. Þó er stjórn hennar heimilt að leggja sanngjarna fjárhæð til hliðar til að tryggja fjárhagsstöðu og
áframhaldandi rekstur stofnunarinnar. Hugsanlegt tap af starfsemi stofnunarinnar verður greitt úr sjóðum
félagsins eða fært á næsta reikningsár.

7. gr.

Breytingar samþykkta
Skipulagsskrá þessari verður því aðeins breytt að allir þeir, sem tilnefna menn í stjórn, séu sammála um
breytinguna.

8. gr.

Slit
Sjálfseignarstofnun þessi verður ekki lögð niður nema með samþykki allra tilnefningaraðila. Verði svo skal
eigum hennar ráðstafað af tilnefningaraðilum, sbr. 4. gr. og skal miðað við að verðmætum stofnunarinnar
verði ráðstafað til eflingar atvinnu- og menningarlífi í Mýrdal.
Menningarfélag um Brydebúð gerir að skilyrði fyrir þátttöku sinni að húseignin Brydebúð, Víkurbraut 28,
verði ekki veðsett. Verði sjálfseignarstofnuninni Kötlusetri slitið skal Brydebúð renna á ný til
Menningarfélags um Brydebúð.

9. gr.

Önnur ákvæði
Þar sem ákvæði samþykkta þessara ná ekki til um hvernig með skuli farið, skal hlíta ákvæðum laga um
sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.
Samþykkt á stofnfundi Kötluseturs ses. í Vík í Mýrdal 19. nóvember 2010 auk minni háttar breytinga
á stjórnarfundi 2. mars 2011 í ljósi ábendinga Ársreikningaskrár Ríkisskattsstjóra og leiðréttingu á
heimilisfangi einnar húseignarinnar í júlí 2012.

Undirskriftir stjórnarmanna Kötluseturs ses.:

______________________________________
Ásgeir Magnússon stjórnarformaður
______________________________________ _______________________________________

Elísabet Ásta Magnúsdóttir                                                                            Þórir Kjartansson

______________________________________ _______________________________________
Æsa Gísladóttir                                                                                              Sigurður Sigursveinsson

adidas eqt boost 93 17 white turbo red adidas eqt support 93 17 core black drops summer where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv zebra coming soon adidas eqt support adv zebra adidas eqt support ultra muted premium pack adidas eqt support ultra primeknit vintage white adidas eqt support ultra primeknit core black adidas eqt support ultra pk first look adidas eqt support ultra primeknit core black releasing next week adidas eqt support adv support burnt orange grey adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black adidas eqt running support 93 primeknit on feet images adidas eqt 93 17 boost turbo red release info adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black adidas eqt running 93 updated with primeknit construction originals eqt